• 24. juli 2023

  Ren energi til alle.
  Agder Renovasjon har lagt til rette for:
  Egenprodusert strøm fra solcellepaneler
  Helelektrisk renovasjonsbil til innsamling.
  Bidrar til biodrivstoff gjennom levering av slam.
  Ladning av el-biler ved Heftingsdalen.