• 30. mai 2024

    Agder Renovasjon IKS har siden 2008 hatt samarbeid med Ellengård aktivitetssenter angående Miljøteiene. Avtalen er nå forlenget.