• 11. april 2023

    I forbindelse med fakturering av renovasjon for 2. kvartal 2023, har det dessverre oppstått en feil for kunder med e-fakturaavtale.