• 24. juli 2023

  Ren energi til alle.
  Agder Renovasjon har lagt til rette for:
  Egenprodusert strøm fra solcellepaneler
  Helelektrisk renovasjonsbil til innsamling.
  Bidrar til biodrivstoff gjennom levering av slam.
  Ladning av el-biler ved Heftingsdalen.

 • 24. juli 2023

  Ansvarlig forbruk og produksjon. Økt gjenbruk gjennom gjenbruksbutikker.
  Øke plastinnsamlingen fra husholdning og videresende til resirkulering. Øke bevissthet rundt eget forbruk. Økt forståelse for riktig sortering og viktigheten av dette.
  Mest mulig gjenvinning av alle materialer.
  Økt fokus på avfallspyramiden.