• 24. juli 2023

    Ansvarlig forbruk og produksjon. Økt gjenbruk gjennom gjenbruksbutikker.
    Øke plastinnsamlingen fra husholdning og videresende til resirkulering. Øke bevissthet rundt eget forbruk. Økt forståelse for riktig sortering og viktigheten av dette.
    Mest mulig gjenvinning av alle materialer.
    Økt fokus på avfallspyramiden.