Piktogram for restavfall. En hvit sekk på sort bakgrunn.Hva er restavfall?

Restavfall er avfall det ikke er gjenvinningsordning for. Dette samles i vanlige bæreposer og legges i dunken med mørkegrått lokk.

Eksempler på restavfall: Bleier, bind, støvsugerposer, isopor, keramikk, potteskår, knust glass, tilgriset emballasje som er vanskelig å få rengjort, emballasje som består av flere typer materialer.

Redusert henting av restavfall

Har du lite restavfall kan du bestille miniabonnement og få reduksjon i renovasjonsavgiften. Du vil da få gult lokk på restavfallsdunken. Restavfall vil bli hentet hver 6. uke i stedet for hver 3. uke. Kontakt oss på kundesenter@agderrenovasjon.no for bestilling av dette.

Større dunk til restavfall

Ønsker du større dunk til restavfall, kontakt oss på kundesenter@agderrenovasjon.no for å bestille større dunk.
Det vil innebære en økning i renovasjonsgebyret.

Se prisliste her.

Hva skjer videre med restavfallet?

Restavfall (avfall som ikke kan gjenvinnes til nye produkter) blir kjørt til forbrenningsanlegget Returkraft i Kristiansand. Her blir avfallet brent. Energien i avfallet blir brukt til elektrisitet og fjernvarme.