Piktogram for pappemballasje. Hvit pappkartong på blå bakgrunn.Slik sorterer du papir/papp/drikkekartong

Papir, papp og drikkekartong brettes sammen og legges i dunk med blått lokk. Husk å skylle drikkekartongene i kaldt vann før det kastes.

Eksempler på papir og papp

Aviser, reklame, blader, brev, konvolutter, pappesker, pizzaesker, juicekartonger, melkekartonger.

Større dunk til papir/papp

Ønsker du større dunk til papir/papp, kontakt oss på kundesenter@agderrenovasjon.no.

Hva skjer videre med papir, papp og drikkekartong?

Papiravfallet blir presset sammen i store baller i Heftingsdalen før det sendes videre. Papiret sorteres i flere fraksjoner; papp, drikkekartonger og blader/aviser. Grønt Punkt Norge AS har ansvar for gjenvinning av drikkekartongene. Papp og blader/aviser leveres til gjenvinning ulike steder ved hjelp av meglere.

Returkartonglotteriet

Bli med på kartonglotteriet ved å skrive navn og telefonnummer på den enkelte drikkekartongen. Da er du med på trekning av 100.000 kr.

Returkartonglotteriet – Grønt Punkt Norge (grontpunkt.no)