Piktogram for matavfall. En hvit epleskrott på grønn bakgrunn.Slik sorterer du matavfall

Alle husholdningene får hver sin kjøkkenkurv til å ha i kjøkkenbenken. I denne kurven plasseres bioposer til matavfall. Ikke legg for varm mat eller flytende i posene. Knyt posen før den legges i dunken merket med matavfall.

Dunk til matavfall

Bioposene legges i dunken med brunt lokk. For at ikke bioposene skal fryse fast i bunnen om vinteren, legg noen aviser eller eggkartonger i bunnen.

Eksempler på matavfall

Fisk- og kjøttrester, eggeskall, brødrester, potetskrell og andre typer grønnsaksrester, kaffegrut/kaffefilter, teposer, tørkepapir/servietter med matrester, blomsterrester og lignende.

Utdeling av bioposer til matavfall

Vi deler ut bioposer en gang pr år. Ekstra bioposer får du også uten ekstra kostnader. Knyt en biopose på matavfallsdunken, og renovatøren legger igjen en rull til deg. Du kan også bestille flere bioposer på vår hjemmeside eller i appen «Min Renovasjon».

Hageavfall i matavfallsdunken

Har du plass, kan du også legge litt hageavfall som gress, blader og små kvister i matavfallsdunken.

Svartelistede planter

Svartelistede planter er planter som ikke er en naturlig del av norsk natur. Disse plantene sprer seg aggressivt, er livskraftige og danner tette bestander som fortrenger andre vekster. Slike planter må ikke kastes i matavfallsdunken. Disse skal kastes i restavfallsdunken, eller leveres til avfallsmottak. Gi beskjed til vekta når du kommer til avfallsmottaket. Les mer.

Hva skjer videre med matavfallet?

Matavfall komposteres til jordforbedringsmiddel på Heftingsdalen komposteringsanlegg. Matavfallet blandes med kalk og kvernet hageavfall og legges ut i ranker under tak. Rankene vendes for å tilføre luft. I denne prosessen omdannes maten og det utvikles varme og CO2. Temperaturen i rankene kan komme opp i 70oC. Den høye temperaturen gjør at uønskede mikroorganismer dør. Matavfallet etterkomposteres i 5-6 måneder. Kompostjorden som dannes kan brukes som jordforbedringsmiddel/gjødsel i forskjellige grøntanlegg, i jordbruket, i hager og bed osv. Komposten kan kjøpes på våre avfallsmottak.