Alle priser gjelder for privatkunde

Avfallet må leveres med personbil og evt henger.

Blandet avfall som kunden sorterer selv: 1,50 kr pr kg (ny pris fra 01.02.2023)

Gips: 0,80 kr pr kg

Papir til makulering (kan kun leveres til Heftingsdalen): 3,75 kr pr kg

Treavfall: 0,80 kr pr kg

Alle priser er inkl mva.

Avfall som er gratis å levere
(Avfallet må være kildesortert)

Asbest (må pakkes inn i plast før det leveres)
Se hvordan dette skal pakkes inn på en trygg måte på «Hvordan pakke inn asbest».
Betong uten armering
Bildekk med og uten felg
Elektriske og elektroniske produkter
Farlig avfall (ulike typer)
Glass- og metallemballasje
Hvitevarer
Impregnert treavfall
Jordmasser
Kvist- og hageavfall
Matavfall uten emballasje
Metaller og jernskrot
Mur, takstein, leca, stein
Olje- og parafintanker, må være tømt og renset av godkjent firma (se mer info under)
Papir og papp
PCB-vinduer
Plastemballasje
Porselen

Olje- og parafintanker

Disse tankene må være tømt og renset av godkjent firma før levering. Det må fremvises et sertifikat (gassfrisertifikat) på at tanken er klar for levering.

Les mer om dette her.

Oljefri.no har en guide på hvordan sanere oljetanker og en oversikt over hvilke firma på Sørlandet som kan utføre jobben.

Levering av fritidsbåter

Fritidsbåter/kano/kajakk opp til 25 fot uten motor: Gratis
Fritidsbåter med motor (uansett størrelse), og båter over 25 fot: Gratis, men må avtales på forhånd før levering

Vi kan ikke ta i mot båter på over 30 fot, eller med motor som veier mer enn 4 tonn.

Vrakpant på levering av fritidsbåter – Gjelder fra 1.10.2017

Du kan nå få 1000 kr i vrakpant for levering av fritidsbåter til godkjent mottak. Båtene kan leveres på avfallsmottaket i Heftingsdalen i Arendal eller på Østerhus i Grimstad. Avfallsmottaket på Østerhus tar kun i mot båter opp til 18 fot.

Hvilke båter kan få vrakpant?
En fritidsbåt er et fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet.

Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog (type rib) og kajakk, inngår i tilskuddsordningen.
Gummibåt uten fast bunn får man ikke vrakpant på.

Hva må du gjøre for å få utbetalt vrakpanten:
Et skjema må fylles ut før levering. Registrer deg og last ned skjema på: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/vrakpant/vrakpant-pa-bat/ Vi har skjema i vekta hos oss dersom dere ikke får hentet dette ut før dere kommer. Vi signerer skjema når båten leveres.

Skann inn eller ta bilde av signert skjemaet og last det opp i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: soknadssenter.miljodirektoratet.no. Det er Miljødirektoratet som utbetaler vrakpanten.

Campingvogner

Må leveres til godkjent bilmottak, ikke til avfallsmottak.