Rund, sort kompostbeholder med miljømerket Svanemerke. Foto.

Ønsker du å kompostere matavfallet ditt hjemme, les vårt informasjonshefte i linken under. Når du hjemmekomposterer matavfall får du god og næringsrik jord, i tillegg får du reduksjon i renovasjonsavgiften. Det selges godkjent kompostbeholder i Heftingsdalen til kr 5300,- (inkl. mva).

Det gis ikke fradrag for hjemmekompostering dersom en er tilknyttet et nedgravd renovasjonsanlegg eller for fritidsboliger.

Les mer i retningslinjene for abonnement og gebyr, pkt. 5.7.1

Fradrag for hjemmekompostering –  kr 688,37

Infohefte om hjemmekompostering

Send oss en søknad på e-post til kundesenter@agderrenovasjon.no hvis du ønsker å hjemmekompostere.
Husk da å legge ved dokumentasjon for innkjøp av godkjent kompostbeholder. Eksempler på godkjente beholdere står i infoheftet.