Piktogram for glassemballasje. En hvit flaske på grønn bakgrunn. Slik sorterer du glassemballasje og hermetikk

Glassemballasje og hermetikk legges sammen i egen dunk med grønt lokk. Ikke legg dette i bæreposer før du kaster det i dunken. Husk at det bare er glassemballasje og metallemballasje som har inneholdt mat eller drikke som legges i beholderen.

Ny type glass/metalldunker

Enkelte borettslag og hytteområder har fått nye glass/metalldunker. Disse har et lite sort lokk i toppen som kan åpnes. Enkelte har hatt problemer med å åpne dette lokket. Trykk midt på lokket og løft opp. Disse dunkene skal hindre feilsortering, vi ønsker ikke gryter, stekepanner og annet jernskrot i disse dunkene, kun emballasje som det har vært mat eller drikke i.

Eksempler på glassemballasje og hermetikk

Syltetøyglass og syltetøylokk (skrus av), hermetikkbokser, aluminiumsfolie, glassflasker det ikke er pant på, tranflasker og lignende.

Dette skal ikke kastes i dunken

Knust drikkeglass, ildfast glass, krystall, vindusglass, porselen, keramikk, potetgullposer og metallgjenstander som dørklinker, verktøy, spiker, gryter, stekepanne, metallfigurer, brødbokser, bestikk o.l.

Lyspærer skal legges sammen med farlig avfall/EE-avfall i vanlig bærepose og henges på plastkroken.

Hva skjer videre med glass- og metallemballasjen?

Glass- og metallemballasjen samles i containere i Heftingsdalen før det sendes videre til gjenvinningsanlegget på Onsøy i Fredrikstad. Klart og farget glass separeres og metallemballasjen skilles fra glasset i en sorteringsmaskin. Syklus har ansvar for gjenvinning av dette. Metallet blir til ny metallemballasje og glasset til ny glassemballasje, glassprodukter, glava isolasjon, glassbetong ol.