Matavfall (Gjelder kun på Østerhus, kan leveres på Heftingsdalen)
Kastes sammen med øvrig bioavfall hjemme.

Udetonert fyrverkeri og nødbluss
Kontakt forhandler for levering.

Oljetanker/parafintanker/Drivstofftanker som ikke er miljøsanerte (ikke har tømmesertifisering)

Medisiner og legemidler
Leveres til apotek. Kan leveres om de kommer i riktige gule bokser som Arnas leverer.

Radioaktivt materiale
Kontakt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Røykvarslere kan leveres på stasjonene.

Eksplosiver og ammunisjon
Kontakt politiet – ring 02800.

Biler og andre motoriserte kjøretøy (moped, ATV, snøscootere)
Leveres til godkjente vrakplass (For å få vrakpant må kjøretøyet ha vært registrert som påskiltet i Statens vegvesens motorvognregister etter 1. januar 1977.)

El-bilbatterier og høyspentbatteripakker
Leveres til forhandler.

Smittefarlig avfall som ikke leveres i gule bokser
Leveres til godkjente mottak eller bruk godkjente henteordninger.

Hestemøkk
Kontakt Statsforvalteren eller inngå avtale med en lokal gårdbruker. Les mer på www.mattilsynet.no/animaliebiprodukter/bruk-av-hestegjodsel

Slakteavfall
Kontakt Mattilsynet, www.mattilsynet.no/