Her hos Agder Renovasjon kan du levere inn datautstyr på en sikker måte.

Stor, grønn metallboks med innkastluke for innsamling av sensitive enheter, pc, mobil etc. Datasikker retur påtrykt på fronten.Dette gjelder PC-er, mobiltelefoner, nettbrett og andre enheter som inneholder data.
Det innleverte datautstyret blir oppbevart i boksene DATASIKKER RETUR fra REVAC.
Dette sikrer at data på innleverte enheter ikke kommer på avveie.

Boksene har en innkastluke med målene 5 x 40 cm. Dette er gjort for at uvedkommende ikke kan stikke inn armen for å ta ut utstyr.
Våre ansatte har ikke tilgang til innhold i boksene, som er låst med en egen sikkerhetsnøkkel.

Når det gjelder avfall med minne, typisk pc, mobil, nettbrett o. l., så bør slike enheter leveres til våre avfallsmottak p. g. a sensitiv info. Før man leverer stasjonær-pc, bør harddisken bli tatt ut på forhånd.

Skal du levere større enheter slik som printere, stasjonære pc eller liknende kan du selv plukke ut harddisk/minnekort – levere inn til oss, så legges dette i DATASIKKER RETUR-boksen.
Hvis vi har ledig kapasitet kan vi også hjelpe deg å ta ut harddisk/minnekort fra din dataenhet – hør med våre ansatte når du er på gjenbruksstasjonen.