Rett til personvern og taushetsplikt

Som innbygger i Arendal, Froland eller Grimstad kommune skal du føle deg trygg på at vi håndterer personinformasjon om deg på en sikker og forsvarlig måte. Dette gjelder også våre kunder og samarbeidspartnere i næringslivet. Personopplysninger vi blir kjent med vil kun bli brukt til formål som er knyttet til avtalte oppgaver – som vi utfører på vegne av kommunene.

Rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger

Hvis du spør om det, vil vi opplyse om hvordan opplysningene om deg blir behandlet. Du kan få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet

Dersom du oppdager mangelfulle eller feilaktige opplysninger om deg selv, ber vi om at du tar kontakt med oss, så vil vi rette dette så raskt det lar seg gjøre.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet

Vi sletter opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet. Enkelte opplysninger skal oppbevares en bestemt periode, i henhold til regnskapsloven og arkivloven.

Videreformidling

Personopplysninger vi har om deg vil ikke bli videreformidlet uten at du har godkjent dette.

Informasjonssikkerhet

Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.  Vi har systemer og rutiner som sørger for at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene.

Informasjonskapsler – cookies

Agder Renovasjon benytter såkalte cookies, eller informasjonskapsler, på våre nettsider. Dette er knyttet til bl.a. statistikk- og skjemaløsninger. Du kan selv reservere deg mot informasjonskapsler ved å gjøre endringer i innstillingene på din nettleser. Følgende cookies er i bruk hos Agder Renovasjon: Google Analytics, Facebook og WordPress.