Om Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap og eies av kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Kommunene er gjennom forurensingsloven pålagt oppgaver innen husholdningsrenovasjon og avfallsmottak.

Selskapsavtale - Agder Renovasjon IKS

Formål
Formålet med selskapet er å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, og samtidig bidra til økt miljøbevissthet blant innbyggerne.

Oppgaver
Vi har ansvar for innsamling, mottak og behandling av avfall og slam. Selskapet har deponi i Heftingsdalen (delvis nedlagt), hvor det også er anlegg for kompostering av matavfall, kverning av treavfall, slambehandling, sikkerhetsmakulering og anlegg for pressing av plast, papir og papp. Det drives også en Gjenbruksbutikk i Heftingsdalen. Innsamling av avfall og slam er konkurranseutsatt og utføres av andre aktører etter anbud.

Fra 2021 har vi også overtatt ansvar for fakturering av renovasjonsgebyret. Kundene skal nå kontakte Agder Renovasjon ved endring av abonnement og fakturaspørsmål.

Mottaksanlegg
Agder Renovasjon IKS har 2 mottaksanlegg. Disse ligger i Heftingsdalen i Arendal og på Østerhus i Grimstad. Administrasjonen er samlokalisert med anleggsdriften i Heftingsdalen.

Styret i Agder Renovasjon IKS
Agder Renovasjon IKS ledes av et representantskap og et styre. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden. I styret sitter også en representant for de ansatte. I styret er følgende: Åge Nystøl (styreleder), Pål Koren Pedersen, Benedikte Nilsen, Terje Stalleland, Bjørg Engeset Eide, Ingrid Dorthea Skårmo og Ole Thomas Gustavsen (ansattes representant fom 1.5.19).

Miljøfyrtårn
Agder Renovasjon IKS er Miljøfyrtårnsertifisert. "Klima og miljørapporten" tilgjengeliggjøres ved forespørsel.


Fant du det du lette etter?

Følg oss

Følg oss på sosiale medier:

Facebook
Instagram
Blogg

Åpningstider

Heftingsdalen, Østerhus
og Gjenbruksbutikken
Man, tors 07:30-19:00
Tirs, ons 07:30-17:00
Fre 07:30-15:30

Kontakt oss

Agder Renovasjon IKS
Kristian Birkelands trasé 26
4849 Arendal

Tlf: 37 05 88 00
man-fre 08:00-15:30
Send oss en E-post