Krav om nedgravde containere

Ved nyetablering av leilighetsbygg eller bygg i umiddelbar nærhet til hverandre med 25 boliger eller mer skal ha nedgravde avfallsanlegg. Også bygg med færre boenheter enn 25, kan kommunen pålegge nedgravd containere dersom dette er hensiktsmessig. Dette er beskrevet i avfallsforskrift og retningslinjer for avfall.

Link til avfallsforskriften

Utkast til nye retningslinjer for nedgravde containere

Hver stasjon med nedgravde avfallscontainere skal bestå av minimum 5 containere på 5 m3 pr container, en for hver avfallstype (matavfall, restavfall, plastavfall, glass/metall, papir/papp).

Størrelsen på hver container er ca 2 x 2 meter i bredde og lengde og går ca 2,7 meter ned i bakken. Høyden over bakken er ca 1,6 meter.

Containerne skal ha elektronikk slik at de kan låses elektronisk.

Ved plassering av containerne må en påse at helling av veg rundt containeren går slik at en unngår at vann renner ned i containerne og de må ikke plasseres for nær boenhet eller lekeplass. Containerne kan plasseres enten i en rekke eller på 2 rader med f. eks 2 foran og 3 bak.

Containerne tømmes med kranbil og krever 9 m høyde over containeren. Kranbilen er ca 10 m lang, ca 3 m bred og ca 4 m høy. Kranens rekkevidde er ca 5 meter. Kranen kan ikke løfte over hytta på bilen men ut fra siden og bakover. Akseltrykk på bilen er 8000 kg på foraksel og 19000 kg på bakaksel.

Etablering og plassering av nedgravde avfallscontainere skal godkjennes av din kommune.
Mer info om det tekniske i forhold til dette systemet kan fås ved henvendelse til Agder Renovasjon v/ Hilde Hvoslef på tlf: 37 05 88 00.

Mange grønne søppeldunker på rekke, ca 20 stykker. Foto
Nedgravde stasjoner for avfall ved Hauglandsheia i Arendal. 5 grå bokser med innkast for avfall. Foto.

Hauglandsheia

Nedgravde stasjoner for avfall ved Holmen i Arendal. 5 grå bokser med innkast for avfall. Foto

Holmen

Nedgravde stasjoner for avfall ved Munkegata i Arendal. 5 grå bokser med innkast for avfall. Tre hvite hus og to biler i bakgrunnen. Foto.

Munkegata

Nedgravde stasjoner for avfall. 5 stykker foran Studentsamskipnaden ved universitetet i Grimstad. Grå, med luke for innkast av søppel. Foto.

UiA Grimstad