Agder Renovasjon IKS har 2 avfallsmottak

Heftingsdalen Renovasjonsanlegg,

Kristian Birkelandstrasé 26, 4849 Arendal – Ligger 15 km øst for Arendal sentrum

Veibeskrivelse på Google maps

Østerhus avfallsmottak,

Bjønneveien 17 4879 Grimstad – Ligger 4 km vest for Grimstad sentrum

Veibeskrivelse på Google maps

Åpningstider

Mandag og torsdag: 07.30-19.00
Tirsdag og onsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07.30-15.30

Lørdagsåpent 2024
Vår:
20. og 27. april
4. og 11. mai

Høst:
21. og 28. september
Åpningstid: 09.00-14.00