Agder Renovasjon IKS har siden 2008 hatt samarbeid med Ellengård aktivitetssenter angående Miljøteiene. Bakgrunnen er reduksjon av plastposebruk, som fremdeles er et aktuelt mål. I tillegg er bærekraft en viktig faktor. Produktet er blitt en «merkevare».

Agder Renovasjon IKS får inn brukbare tøyrester og annen tekstil som kan brukes til miljøteia. Ellengård syr teiene i 3 forskjellige størrelser, S, M, og L.

Agder Renovasjon har ansvar for leveransen av brukte tekstiler og Ellengård produserer disse. Vi har også eget tøymerke som sys på alle teiene.

Nå har Agder Renovasjon IKS inngått ny avtale med Ellengård aktivitetssenter, den gjelder fra 2024 og så lenge den synes hensiktsmessig for partene.