EU har vedtatt at flere lysstoffrør som er vanlige å bruke hjemme og på arbeidsplasser skal fases ut. Dette gjelder lysstoffrør som inneholder helse- og miljøskadelig kvikksølv.

Lysrør med og uten emballasje liggende på benk. FotoForbudet omfatter disse lysrørtypene:

  • T2-lysrør (utløper februar 2023)
  • T12-lysrør (utløper februar 2023)
  • Kompaktlysrør (CFL) (utløper februar 2023)
  • T5-lysrør (utløper august 2023)
  • T8-lysrør (utløper august 2023)

I tillegg blir alle halogenstifter (G4, GY6, 35, G9) også forbudt. Disse inneholder ikke kvikksølv, men blir forbudt fordi de ikke oppfyller nye krav til økodesign.

Du kan fortsatt bruke dem du eventuelt måtte ha hjemme.

Grå beholder med plass til lysstoffrør, lyspærer og batterier. FotoForhandlere har lov til å selge ut sine lagre, men kan ikke kjøpe inn nye etter at forbudene mot de ulike lysrørene begynner å gjelde.

Etter hvert må man da gå over til mer miljøvennlige LED-baserte alternativer.

En del av våre kunder legger lysstoffrør i posen som de henger på dunken, sammen med batterier og lyspærer. Renovatørene tar ikke dette med seg i renovasjonsbilen, da disse knuser veldig lett, og det er da det blir skummelt med tanke på kvikksølvet.

Dette må leveres til forhandler, dagligvarebutikk eller på et av våre avfallsmottak.

Mange butikker har beholdere/stativ for både dette, lyspærer og batterier, slik som her ved Extra Havstad.