En oransje renovasjonsbil kjørende foran et høyt berg av snø. Foto.

Akkurat nå er det veldig krevende arbeidsforhold for renovatørene som skal hente inn avfall.

Renovatørene henter avfall i henhold til tømmekalenderen denne uka, med forbehold i forhold til føreforholdene rundt omkring.
Det kan være helt fine kjøreforhold der noen av abonnentene våre bor, men renovasjonsbilen kan stå fast andre steder på ruta, som gjør at det blir forsinkelser.
Daglig er det renovasjonsbiler som setter seg fast, og som må berges.
Veier er ikke ryddet godt nok, for smalt brøytet kan det være mange steder, og mye tettpakket snø i veien. Dette medfører at en tung renovasjonsbil går igjennom snøen og blir stående fast, noe som dessverre skaper store forsinkelser.

En stor renovasjonsbil må ha rundt 3,3 meter bredde på veien.

Vi er klar over at mange veier ikke er brøytet godt nok.
Dette gjelder så mange veier at det er enklere å oppgi områdene det gjelder. Disse områdene er meldt til kommunen også i forhold til at det må brøytes bedre her.

I Arendal: Nedenes (Opalveien bl. a.), Havoddveien, Barbu, Hisøya og Strømsbuveien bak Alti, Centralgaten og Meyergaten er normalt trange gater, nå er det enda større utfordringer her med snø i tillegg. Store områder på Nyli er utfordrende.

I Grimstad: Holvika og Grooseveien har mange stikkveier som er for smale.

Når det ikke er mer enn 3 – 3,2 meter i bredde, og høye kanter, så kommer ikke renovasjonsbilen rundt svinger i byggefelt. Når de kommer inn er ofte snuplassene benyttet til snømasser, noe som medfører at de må rygge med bilen, noe som kan være skummelt og farlig nå med høye brøytekanter og dårlig oversikt for sjåførene.

Hvis man ser at veien ikke er bred nok, eller er i tvil, ta kontakt med kommunen hvis det gjelder kommunale veier eller den som brøyter privat vei for å få utbedret veien.

Renovatørene jobber fra tidlig morgen til sent på kveld hver dag nå.
Hvis man har anledning, kan man levere avfallet gratis ved et av våre mottak.
Man kan eventuelt sette ut en ekstra sekk som tas med ved neste tømming av denne type avfall.

Vi får også noen henvendelser om refusjon av renovasjonsgebyret.
Agder Renovasjon IKS vil dessverre ikke kreditere noen gebyrer for dette.

Grunner til det er:

  • Agder Renovasjon IKS vil fortsatt ha en del faste kostnader som løper, selv om avfallet ikke ble hentet.
  • Kundene har anledning til å levere avfall selv på våre anlegg uten kostnad.
  • Vi driver også etter selvkostregelverket, slik at om Agder Renovasjon IKS får noen besparelser i forhold til dette, så vil det komme kundene til gode på renovasjonsgebyret for de neste årene.

Vi beklager ulempene dette medfører, og forstår at det er krevende for mange, men vi håper på forståelse for at renovatørene har veldig utfordrende arbeidsforhold nå, og at det kan forekomme forsinkelser grunnet forholdene som råder for tiden. Så krysser vi fingrene for at det bedrer seg fort, slik at vi snart kan hente avfallet slik som man er vant til.