Administrasjon og drift

Heftingsdalen avfallsmottak – Hovedanlegget
Tlf: 37 05 88 00
E-post: kundesenter@agderrenovasjon.no
Post og besøksadresse: Kristian Birkelands trasé 26, 4849 Arendal
Org. nr.: 997765494

Tlf. Gjenbruksbutikken: 40 00 65 74

Østerhus avfallsmottak
Tlf: 37 05 88 00
E-post: kundesenter@agderrenovasjon.no
Besøksadresse: Bjønneveien 17, 4879 Grimstad

Anita Aanonsen Jernquist
Anita Aanonsen JernquistDaglig leder

Tlf. 97 64 02 11
anita.aanonsen.jernquist@agderrenovasjon.no

Kjetil Øygarden
Kjetil ØygardenDriftsleder

Tlf. 90 84 86 98
kjetil.oygarden@agderrenovasjon.no

Eirik Kristiansen
Eirik KristiansenØkonomisjef

Tlf. 90 78 89 65
eirik.kristiansen@agderrenovasjon.no

Oddvar Somdal
Oddvar SomdalIT-leder

Tlf. 48 89 27 60
oddvar.somdal@agderrenovasjon.no

Hilde Hvoslef
Hilde HvoslefAvdelingsleder husholdning

Tlf. 97 55 57 68
hilde.hvoslef@agderrenovasjon.no

Darya Yaduta
Darya YadutaHMS og kvalitetsansvarlig

Tlf. 403 05 238
Darya.Yaduta@agderrenovasjon.no

Tor Inge Rasmussen
Tor Inge RasmussenMiljøpedagog

Tlf. 91 53 80 10
tor.inge.rasmussen@agderrenovasjon.no

Endre Bai Nilssen
Endre Bai NilssenLeder kundesenter

Tlf. 902 57 488
endre.bai.nilssen@agderrenovasjon.no

Siri Hegerlund
Siri HegerlundRegnskap

Tlf. 46 93 12 55
siri.hegerlund@agderrenovasjon.no

Kjersti Brande Fredheim
Kjersti Brande FredheimRegnskap

Tlf. 90 40 42 79
kjersti.brande.fredheim@agderrenovasjon.no

Robert Van Der Linden
Robert Van Der LindenArbeidsleder mottak

.
Robert.Van.Derlinden@agderrenovasjon.no

Seb Cato Larsen
Seb Cato LarsenFormann Østerhus avfallsmottak

Tlf. 97 63 97 55
seb.cato.larsen@agderrenovasjon.no