Slamtømming

Ekstratømming eller akutt hjelp

Dersom det er behov for ekstratømming kan en ringe Agder Renovasjon IKS (37 05 88 00) og bestille dette. Ved nødstilfelle, utenom åpningstid, kan en ringe vakttelefonen til Norva24 Sørmiljø på tlf: 37 04 18 06 eller 99 38 82 04.

Klargjøring av slamanlegg

Anlegget må klargjøres for tømming, og lokket skal være synlig. Marker gjerne med en pinne/stokk eller lignende. Er tanken vanskelig å finne, kontakt oss snarest. Veien til anlegget må være ryddet for overhengende kvister. Slambilen krever ca 3 meter bredde og 4 meter høyde for ikke å bli skadet. Hunder må ikke gå løs. Tanken må være sikret mot oppdrift under og etter tømming slik at den ikke kan flyte opp.

Spørsmål vedrørende anlegg, tømmefrekvens eller faktura v/rutinetømming kontakt Agder Renovasjon IKS, telefon 37058800. Spørsmål vedrørende varslet rutinetømming, kontakt Norva24, Sørmiljø, telefon 37041806.

Hører vi ikke fra dere, og anlegget eller veien ikke er klargjort når renovatøren kommer, påløper det et ekstragebyr. Dersom tømming av anlegg må forskyves ut fra planlagte tømmeuker, påløper det et ekstragebyr, så sant det ikke skyldes snø og is.

Pågående tømming

Høst 2021 tømmes slamanlegg i Grimstad med fast tømming hvert år og hvert annet år. I områdene Øyestad og Tromøy tømmes slamanlegg med fast tømming hvert år.

Slamtømming med Båt/Lekter utføres i løpet av uke 38. VÆRFORBEHOLD. Gjelder anlegg i Arendal og Grimstad kommune. Anlegg som står på tømmeplanen blir varsles digitalt. Anlegg uten fast tømmeavtale, som ønsker å komme med på tømmeplanen, må ta kontakt med kommunen.

Varsling av slamtømming

Anleggseier varsles digitalt. Hvis ikke sendes varsel i posten.

Slik finner vi din e-postadresse eller ditt mobiltelefonnummer:
E-postadressen din eller mobiltelefonnummeret ditt er registrert i Statens register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Gå til http://www.norge.no/nb/oppdate... for å lese mer om registeret og hvordan du kan korrigere kontaktinformasjonen din.

Slamforskrift

Slamforskriften beskriver abonnentens rettigheter og plikter og fastsetter retningslinjer for slamgebyr.

Forskrift som gjelder for Arendal og Grimstad kommuner: Slamforskrift vedtatt 2012
F
orskrift som gjelder Froland kommune: Slamforskrift Froland Kommune

Fast tømming

Agder Renovasjon IKS har ansvar for tømming av slamanlegg i Arendal, Froland og Grimstad kommune. Norva24 Sørmiljø AS foretar tømmingene. De fleste slamanleggene tømmes med fast tømmefrekvens hvert år eller annet hvert år. Kommunene fakturerer abonnentene for slamtømming.

Oversikten under viser når slamanleggene tømmes i de ulike områdene:
Partall år: (2016, 2018 osv): 1. halvår Froland og Hisøy 2. halvår Øyestad og Tromøy
Oddetall år: (2017, 2019 osv): 1. halvår Moland og gamle Arendal kommune 2. halvår Grimstad

Tømming på anrop

Noen slamanlegg er ikke registrert med fast tømming og må tømmes på anrop. Da må kundene ringe og bestille tømming hos Agder Renovasjon IKS.

Priser

Når det gjelder spørsmål om priser eller faktura på slamtømming så kontakt din kommune. Arendal kommune: 37 01 30 00 Grimstad kommune: 37 25 03 00 Froland kommune: 37 23 55 10

Tilleggstjenester

Spyling av rør, spyling av minirenseanlegg etter tømming, tømming av pumpekummer, tømming av utedo, rørinspeksjon, lekkasjesøk og rørfornying etc. er tilleggstjeneste som bestilles av kunde direkte til tømmefirma og faktureres av tømmefirma. Dette er driftskostnader og det er eierens ansvar å drifte og vedlikeholde anlegg iht. gjeldene regler, jf. §24 i forurensningsloven: «Ved private avløpsanlegg er eier av den eiendom som anlegget først ble anlagt for, ansvarlig for drift og vedlikehold.»


Fant du det du lette etter?

Følg oss

Følg oss på sosiale medier:

Facebook
Instagram
Blogg

Åpningstider

Heftingsdalen, Østerhus
og Gjenbruksbutikken
Man, tors 07:30-19:00
Tirs, ons 07:30-17:00
Fre 07:30-15:30

Kontakt oss

Agder Renovasjon IKS
Kristian Birkelands trasé 26
4849 Arendal

Tlf: 37 05 88 00
man-fre 08:00-15:30
Send oss en E-post