Slamtømming

Ekstratømming eller akutt hjelp

Dersom det er behov for ekstratømming kan en ringe Agder Renovasjon IKS (37 05 88 00) og bestille dette. Ved nødstilfelle, utenom åpningstid, kan en ringe vakttelefonen til Tankrenovasjon AS på tlf: 37 04 18 06 eller 99 38 82 04.

Klargjøring av slamanlegg

Anlegget må klargjøres for tømming, og lokket skal være synlig. Marker gjerne med en pinne/stokk eller lignende. Er tanken vanskelig å finne, kontakt oss snarest. Veien til anlegget må være ryddet for overhengende kvister. Slambilen krever ca 3 meter bredde og 4 meter høyde for ikke å bli skadet. Hunder må ikke gå løs.

Spørsmål og opplysninger vedrørende tømming kan rettes til Agder Renovasjon IKS: 37058800. Hører vi ikke fra dere, og anlegget eller veien ikke er klargjort når renovatøren kommer, påløper det et ekstragebyr. Dersom tømming av anlegg må forskyves ut fra planlagte tømmeuker, påløper det et ekstragebyr, så sant det ikke skyldes snø og is.

Pågående tømming

Våren 2019 tømmes slamanlegg i Moland og område "gamle Arendal kommune" med fast tømming hvert år og hvert annet år. I Froland og på Hisøy tømmes slamanlegg med fast tømming hvert år.

Høsten 2019 tømmes slamanlegg i Grimstad med fast tømming hvert år og hvert annet år. I Øyestad og Tromøy tømmes slamanlegg med fast tømming hvert år.

SMS-varsling av slamtømming

Vi varsler nå abonnenter om planlagt og utført slamtømming kun på SMS. Vi ønsker å nå dere som har ansvar for å klargjøre vei og lokk på slamanlegg. Dere kan selv gå inn på servicevarsling.no og legge inn det mobilnummeret dere ønsker å bli varslet på. Velg enten Privatperson eller kontaktperson for bedrift. Hvis dere har eiendommer med adresser andre steder enn folkeregistret adresse, som dere har ansvar for og ønsker varsling også der, da legges denne/disse adressene til.

Dersom dere ønsker at vi skal hjelpe med å registrere mobilnummer og adresser kontakt oss på følgende e-post: berit@agderrenovasjon.no

Slamforskrift

Slamforskriften beskriver abonnentens rettigheter og plikter og fastsetter retningslinjer for slamgebyr.

Les mer: Slamforskrift vedtatt 2012

Fast tømming

Agder Renovasjon IKS har ansvar for tømming av slamanlegg i Arendal, Froland og Grimstad kommune. Tankrenovasjon AS foretar tømmingene. De fleste slamanleggene tømmes med fast tømmefrekvens hvert år eller annet hvert år. Kommunene fakturerer abonnentene for slamtømming.

Oversikten under viser når slamanleggene tømmes i de ulike områdene:

Partall år

(2016, 2018 osv): 1. halvår Froland og Hisøy 2. halvår Øyestad og Tromøy

Oddetall år

(2017, 2019 osv): 1. halvår Moland og gamle Arendal kommune 2. halvår Grimstad

Tømming på anrop

Noen slamanlegg er ikke registrert med fast tømming og må tømmes på anrop. Da må kundene ringe og bestille tømming hos Agder Renovasjon IKS.

Priser

Når det gjelder spørsmål om priser eller faktura på slamtømming så kontakt din kommune. Arendal kommune: 37 01 30 00 Grimstad kommune: 37 25 03 00 Froland kommune: 37 23 55 10

Tilleggstjenester

Spyling av rør, spyling av minirenseanlegg etter tømming, tømming av pumpekummer, tømming av utedo, rørinspeksjon, lekkasjesøk og rørfornying etc. er tilleggstjeneste som bestilles av kunde direkte til tømmefirma og faktureres av tømmefirma. Dette er driftskostnader og det er eierens ansvar å drifte og vedlikeholde anlegg iht. gjeldene regler, jf. §24 i forurensningsloven: «Ved private avløpsanlegg er eier av den eiendom som anlegget først ble anlagt for, ansvarlig for drift og vedlikehold.»


Fant du det du lette etter?

Følg oss

Følg oss på sosiale medier:

Facebook
Instagram
Blogg

Åpningstider

Heftingsdalen, Østerhus
og Gjenbruksbutikken
Man, tors 07:30-19:00
Tirs, ons 07:30-17:00
Fre 07:30-15:30

Kontakt oss

Agder Renovasjon IKS
Dalenveien 347, 4849 Arendal.

Tlf: 37 05 88 00
man-fre 08:00-15:30
Send oss en E-post