Info om abonnement og gebyr

Bestilling eller endring av abonnement/dunker

Send en e-post til kundesenter@agderrenovasjon.no for å endre og bestille abonnement, størrelse og antall dunker, søknad om hjemmekompostering, søknad om fritak for renovasjonsgebyr og endring av fakturamottaker.

Ofte stilte spørsmål og svar angående faktura og abonnement!

Priser på abonnement, inkl mva 2022

Fast gebyrdel + Restavfallsgebyr = Årsgebyr

GebyrFast gebyrdel Restavfalls-
gebyr
= Årsgebyr
Standardabonnement,
140 liter restavfall
kr 1330,19kr 3104,50kr 4434,69
Standardabonnement,
240 liter restavfall
kr 1330,19kr 5322,00kr 6652,19
Miniabonnement,
restavfall hentes hver 6. uke
kr 1330,19kr 1552,25kr 2882,44
Nedgravd abonnementkr 1330,19kr 3104,50kr 4434,69
Fritidsabonnementkr 798,05kr 1862,31 kr 2660,36
Fradrag for hjemmekompostering
- kr 886,79
Hentetillegg*
20 % av årsgebyret

Alle boenheter må betale et abonnementsgebyr (fast del), i tillegg kommer et restavfallsgebyr som bestemmes ut i fra volum på restavfallsdunken. Dette gjelder de som har standardabonnement og de som deler dunker. Der en deler dunker fordeles restavfallsgebyret på de boenhetene som deler.

*Dersom avfallsdunkene står mer enn 5 meter (maks 30 meter) fra der renovasjonsbilen stopper, må en betale et hentetillegg.

Priser på utkjøring og innhenting av beholdere og lokk

Vi tar betalt for diverse tjenester, se tabellen under.

Tjeneste - Prisene er pr transport og ikke pr beholderPris (inkl mva)
Endring av beholderstørrelse 250 kr
Innhenting eller utsetting av beholder250 kr
Endring av abonnementstype med lokkbytte250 kr
Fritak for renovasjonsavgift med innhenting av dunker250 kr
Opphør av fritak med utsetting av dunker250 kr
Låsing av beholder (pris gjelder pr beholder)500 kr

Betaling av renovasjonsavgiften

Les mer.

Standardabonnement

De fleste husstander har standardabonnement.

 • 140 liter dunk til matavfall - tømmes hver uke
 • 140 liter dunk til papir/papp - tømmes hver 3. uke
 • 140 liter dunk til restavfall - tømmes hver 3. uke
 • 140 liter dunk til glass/metall - tømmes hver 8. uke
 • 140 liter sekk eller 140 liter dunk til plast - tømmes hver 3. uke
 • Bærepose til farlig-/EE-avfall henges på krok på dunken - tømmes hver uke

Større dunker

Du kan få større dunk (240 liter) til papir, plast og glass/metall. Det koster 250 kr pr utkjøring (uavhengig av antall dunker). Det blir ingen økning av årlig renovasjonsgebyr. Du kan også få større dunk til restavfall men dette vil gi økning av årlig renovasjonsgebyr. Se priser i tabellen over. Større dunker kan bestilles her.

Miniabonnement

Miniabonnement passer for deg som har lite restavfall. Med miniabonnement betaler du 50 % av restavfallsgebyret for 140 liter.

 • Du får gult lokk på restavfallsdunken. Vi tar et et gebyr på 250 kr for bytting av lokk.
 • Restavfall tømmes hver 6. uke.
 • De andre avfallstypene tømmes som for standardabonnement.

Bestill miniabonnement her.

Delt abonnement/samarbeid

Flere boenheter kan dele på større avfallsdunker. Passer for leilighetsbygg, rekkeboliger og eneboliger som ligger tett.

Passer også for områder hvor det er vanskelig å komme til med renovasjonsbil, og en felles oppsamlingsplass kan legges nærmere kjørevei. Avfallet sorteres og samles i større felles avfallsbeholdere og hentes like ofte som et standardabonnement.

Hver boenhet som deler dunker betaler et fast abonnementsgebyr på 1304,10 kr. Størrelse og antall dunker (totalvolumet) på restavfall avgjør størrelsen på restavfallsgebyret. Det koster 21,735 kr pr liter restavfall. Restavfallsgebyret deles likt på husstandene som deltar i abonnementet. Hver husstand får egen regning. Se eksempler på deling og gebyr i tabellen under.

Bestill deling av dunker her.

Eksempler på deling av dunkerFast gebyrdel
pr boenhet
Restavfalls-
gebyr
pr boenhet
Årsgebyr
pr boenhet
2 boenheter som deler
1 stk 140 liter til restavfall
kr 1330,19kr 1552,25kr 2882,44
2 boenheter som deler
1 stk 240 liter til restavfall
kr 1330,19kr 2661,00kr 3991,19
5 boenheter som deler
1 stk 660 liter til restavfall
kr 1330,19kr 2927,10kr 4257,29
6 boenheter som deler
1 stk 660 liter til restavfall
kr 1330,19kr 2439,25kr 3769,44


Fritidsabonnement (hytter og ferieboliger)

 • I Arendal og Grimstad hentes avfall fra hytter fra påske (senest 1. april) til 31. oktober.
 • I Froland hentes avfallet hele året.

De fleste hytter sokner til felles oppsamlingsplasser for avfall. Hytter som ligger langs veier som trafikkeres hele året kan ha egne dunker. Hytter med egne dunker har lysegrått lokk på restavfallsdunken. Hytter som har egne dunker har mulighet til å ha helårsrenovasjon. Da kan en bestille standardabonnement (sort lokk på restavfallsdunken) eller miniabonnement (gult lokk på restavfallsdunken). Der det er felles oppsamlingsplasser for hytteavfall kan en ikke bestille egne dunker som skal stå sammen med fellesdunkene.

Bestill fritidsabonnement her. Ved endring av abonnement tar vi 250 kr for bytting av lokk.

Hjemmekompostering

Komposterer du matavfall i godkjent vinterisolert kompostbeholder, kan du søke om redusert renovasjonsavgift. Søknadsskjema finner du her.

Plassering av dunker

Hvis du ikke har plass til å ha avfallsdunkene stående på egen eiendom, må du finne et annet sted å plassere dem. Husk å avtale plasseringen med grunneier.

Den faste plasseringen av avfallsdunkene må ikke hindre arbeid på og ved veien (brøyting, kantklipping osv.) Du må også sørge for at dunkene står slik at de gir fri siktlinje for trafikken i kryss og langs veien.

Dunkene må plasseres maks. 5 meter fra der renovasjonsbilen stopper innen kl. 6.00 på hentedagen.

Tillegg for ekstra hentelengde

Du kan avtale å ha dunkene lenger unna enn 5 meter mot et hentetillegg. En slik avtale er kun mulig for beholdere på 140 eller 240 liter og for en avstand på inntil 30 meter. Hentetillegget er 20 % av årsgebyret.

Husk at det skal være mulig for renovatørene å trille avfallsdunkene uten hindringer (trappetrinn, snø, o.l.). Dør eller port som må passeres regnes som 5 meter hentelengde.

Ønsker du å bestille hentetillegg, send oss en e-post: kundesenter@agderrenovasjon.no .

Merk gjerne dunkene

Hvis flere abonnenter har avfallsdunker på samme sted, kan du merke dunkene dine med husnummer. Du kan bestille klistrelapper fra Agder Renovasjon. Send oss en e-post: kundesenter@agderrenovasjon.no .

Fritak for renovasjonsavgift

Dersom boligen blir stående ubebodd i 4 måneder eller mer kan en søke om fritak for å betale renovasjonsavgift. Da vil dunkene bli hentet inn. Det kan søkes om fritak i maks 2 år. Når fritaket utløper vil renovasjonsgebyret settes på igjen, dersom en ikke søker om forlengelse av fritaket. Kunden må selv kontakte Agder Renovasjon IKS for å få satt ut dunker igjen når fritaket utløper. Du søker ved å sende en e-post til kundesenter@agderrenovasjon.no


Fant du det du lette etter?

Følg oss

Følg oss på sosiale medier:

Facebook
Instagram
Blogg

Åpningstider

Heftingsdalen, Østerhus
og Gjenbruksbutikken
Man, tors 07:30-19:00
Tirs, ons 07:30-17:00
Fre 07:30-15:30

Kontakt oss

Agder Renovasjon IKS
Kristian Birkelands trasé 26
4849 Arendal

Tlf: 37 05 88 00
man-fre 08:00-15:30
Send oss en E-post