En bie drikker nektar fra en løvetann. FotoVåren har endelig meldt sin ankomst, en herlig årstid hvor naturen våkner til liv etter en lang vinterdvale. Ute nå er det masse farger, blomstene kommer opp for å vise seg frem i vårsola, og friste bier og humler med sin nektar.
På en tur i skogen nå kan man blant annet se både hvitveis, hestehov, løvetann og blåveis i all sin fargeprakt.

Mange har kanskje alt begynt å rydde i hagen hjemme, eller har planer om å begynne nå som vi endelig har fått litt høyere temperaturer.
Kanskje man vil fjerne noen planter for å gjøre plass til nye blomster?
Hvor skal man da gjøre av de plantene man ikke vil ha lenger?
Kan disse kastes i dunken for mat- og hageavfall, eller er det noen hensyn å ta i forhold til hvor man skal kaste planter og blomster?
Og er det trygt å kaste dem i matdunken?

Svaret på det er at hvis du vet at planten er vanlig i Norge, og ikke er på fremmedartslista, så kan du kaste den sammen med mat- og annet hageavfall, slik som gress, kvist og greiner i matavfallsdunken.

Svartelistede lupiner. FotoNoen arter mange har i hagene sine er på fremmedartslista, og disse vil vi ikke skal spres videre til andre hager eller i naturen. De aller fleste har fått med seg at lupiner er en plante vi ikke ønsker i naturen eller i hagen. Men det finnes mange planter som er veldig vanlige i hager fortsatt, og som man kanskje ikke tenker på som fremmedarter. En så vanlig plante som nype-/rynkerose (omsetning og planting av arten ble forbudt i 2016) eller krypmispel er arter vi ikke vil ha spredt mer i naturen.

Mat- og hageavfall vi får inn fra våre kunder blir det laget kompostjord av. Denne jorden blir igjen kjøpt av andre kunder for bruk i deres hager. Av den grunn ønsker vi ikke å få svartelistede planter inn i avfallet som vi lager jord av.

Er du i tvil om planten du vil kvitte deg med står på Fremmedartslista, kan du sjekke på artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023

Om du bestemmer deg for å grave opp og kaste planter som er svartelistet, kan du kaste små mengder i restavfallsdunken. Restavfallet blir brent på Returkraft. Større mengder svartelistet hageavfall kan du levere til et avfallsmottak pakket i lukkede poser!
Si fra i vekta hva det er du har med, så vil vi ta hånd om dette hageavfallet på en forsvarlig måte.

Les mer på agderrenovasjon.no/svartelistede-planter