Hvor ofte tømmes de forskjellige dunkene?

  • Matavfall – tømmes hver uke
  • Papir/papp – tømmes hver 3. uke
  • Restavfall – tømmes hver 3. uke
  • Glass-/metallemballasje – tømmes hver 8. uke
  • Plast – tømmes hver 3. uke
  • Bærepose til farlig-/EE-avfall – tømmes hver uke

Hvilke uker de forskjellige dunkene tømmes ved din adresse, kan du søke opp i tømmekalenderen.