Ekstratømming eller akutt hjelp

Dersom det er behov for ekstratømming kan en ringe Agder Renovasjon IKS (37 05 88 00) og bestille dette. Ved nødstilfelle, utenom åpningstid, kan en ringe vakttelefonen til Norva24 Sørmiljø på tlf: 37 04 18 06 eller 99 38 82 04.

Klargjøring av slamanlegg

Anlegget må klargjøres for tømming, og lokket skal være synlig. Marker gjerne med en pinne/stokk eller lignende. Er tanken vanskelig å finne, kontakt oss snarest. Veien til anlegget må være ryddet for overhengende kvister. Slambilen krever ca 3 meter bredde og 4 meter høyde for ikke å bli skadet. Hunder må ikke gå løs. Tanken må være sikret mot oppdrift under og etter tømming slik at den ikke kan flyte opp.

Spørsmål vedrørende anlegg, tømmefrekvens eller faktura v/rutinetømming kontakt Agder Renovasjon IKS, telefon 37058800. Spørsmål vedrørende varslet rutinetømming, kontakt Norva24, Sørmiljø, telefon 37041806.

Hører vi ikke fra dere, og anlegget eller veien ikke er klargjort når renovatøren kommer, påløper det et ekstragebyr. Dersom tømming av anlegg må forskyves ut fra planlagte tømmeuker, påløper det et ekstragebyr, så sant det ikke skyldes snø og is.

Pågående tømming

Våren 2024 tømmes slamanlegg i Froland og Hisøy med fast tømming hvert år og hvert annet år. I områdene Moland og Gml. Arendal tømmes slamanlegg med fast tømming hvert år.

Høst 2024 tømmes slamanlegg i Øyestad og Tromøy med fast tømming hvert år og hvert annet år. I Grimstad tømmes slamanlegg med fast tømming hvert år.

Varsling av slamtømming

Anleggseier varsles digitalt. Hvis ikke sendes varsel i posten.

Slik finner vi din e-postadresse eller ditt mobiltelefonnummer:
E-postadressen din eller mobiltelefonnummeret ditt er registrert i Statens register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Gå til http://www.norge.no/nb/oppdate… for å lese mer om registeret og hvordan du kan korrigere kontaktinformasjonen din.

Slamforskrift

Slamforskriften beskriver abonnentens rettigheter og plikter og fastsetter retningslinjer for slamgebyr.

Forskrift som gjelder Arendal kommune: Slamforskrift Arendal kommune
Forskrift som gjelder Froland kommune: Slamforskrift Froland Kommune
Forskrift som gjelder Grimstad kommune: Slamforskrift Grimstad kommune

Fast tømming

Agder Renovasjon IKS har ansvar for tømming av slamanlegg i Arendal, Froland og Grimstad kommune. Norva24 Sørmiljø AS foretar tømmingene. De fleste slamanleggene tømmes med fast tømmefrekvens hvert år eller annet hvert år. Kommunene fakturerer abonnentene for slamtømming.

Oversikten under viser når slamanleggene tømmes i de ulike områdene:
Partall år: (2016, 2018 osv): 1. halvår Froland og Hisøy 2. halvår Øyestad og Tromøy
Oddetall år: (2017, 2019 osv): 1. halvår Moland og gamle Arendal kommune 2. halvår Grimstad

Tømming på anrop

Noen slamanlegg er ikke registrert med fast tømming og må tømmes på anrop. Da må kundene ringe og bestille tømming hos Agder Renovasjon IKS.

Priser

Når det gjelder spørsmål om priser eller faktura på slamtømming så kontakt din kommune. Arendal kommune: 37 01 30 00 Grimstad kommune: 37 25 03 00 Froland kommune: 37 23 55 10

Tilleggstjenester

Spyling av rør, spyling av minirenseanlegg etter tømming, tømming av pumpekummer, tømming av utedo, rørinspeksjon, lekkasjesøk og rørfornying etc. er tilleggstjeneste som bestilles av kunde direkte til tømmefirma og faktureres av tømmefirma. Dette er driftskostnader og det er eierens ansvar å drifte og vedlikeholde anlegg iht. gjeldene regler, jf. §24 i forurensningsloven: «Ved private avløpsanlegg er eier av den eiendom som anlegget først ble anlagt for, ansvarlig for drift og vedlikehold.»