Oransje renovasjonsbil med grafikk på siden som takker kundene for at de kildesorterer. Mannlig renovatør i sikkerhetsklær triller på grønn avfallsdunk.

Standardløsning

Matavfall – 140 liter dunk, hentes hver uke

Papir og papp – 140 liter dunk, hentes hver 3. uke

Glass-/metallemballasje – 140 liter dunk, hentes hver 8. uke

Restavfall – 140 liter dunk, hentes hver 3. uke

Plastemballasje – 140 liter dunk, hentes hver 3. uke

Farlig-/EE-avfall (småenheter) – bærepose hentes hver uke

Tømmekalender

Trenger du ny tømmekalender kontakt Agder Renovasjon IKS, eller søk opp din adresse på vår hjemmeside og last ned kalenderen her. Her kan du også finne din hentedag. Alle avfallstyper hentes på samme ukedag.

Miniabonnement

Har du miniabonnement hentes restavfall hver 6. uke, de andre avfallstypene hentes som standardløsning. De som har miniabonnement har gult lokk på restavfallsdunken.

Leie av container til større mengder avfall

Vårt datterselskap ARNAS har utleie containere av ulike størrelser til gode priser. Les mer på hjemmsiden til ARNAS.