Renovatørene jobber for tiden hardt for å tømt avfallet ved adressene som var berørt av stengte veier rundt Arendal sentrum på fredag. Dette gjøres i tillegg til de vanlige rutene de ellers kjører. Innen onsdag regner vi med å få tømt avfallet her.
Vi beklager igjen ulempene dette har medført.