Dersom det planlegges graving i vei slik at renovasjonsbilen ikke kommer frem,  må dette varsles i god tid til kundesenter@agderrenovasjon.no

Person i arbeidsklær fordeler asfalt utover veien. Foto.