FNs bærekraftsmål nr. 12. Hvit tekst på brun bakgrunn. Pil formet som et liggende åttetall. Grafikk.

Agder Renovasjon IKS jobber for:

  • Økt gjenbruk gjennom gjenbruksbutikker.
  • Øke plastinnsamlingen fra husholdning og videresende til resirkulering.
  • Øke bevissthet rundt eget forbruk.
  • Økt forståelse for riktig sortering og viktigheten av dette.
  • Mest mulig gjenvinning av alle materialer.
  • Økt fokus på avfallspyramiden.