Hvit teskt på oransje bakgrunn. Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Silhuetter av hus og blokker. Grafikk.Agder Renovasjon jobber for:

  • En bærekraftig innsamling av avfall
  • Bærekraftige innsamlingsstasjoner i byer og byggefelt.
  • Bærekraftige systemer for sortering av avfall.