Hvit tekst på gyl bakgrunn. Tekst lyder : Ren energi til alleAgder Renovasjon har lagt til rette for:

  • Egenprodusert strøm fra solcellepaneler
  • Renovasjonsbil helelektrisk til innsamling.
  • Bidrar til biodrivstoff gjennom levering av slam.
  • Ladning av el-biler ved Heftingsdalen.