I forbindelse med fakturering av renovasjon for 2. kvartal 2023, har det dessverre oppstått en feil for kunder med e-fakturaavtale.
Fakturaen for kunder som kun har e-faktura, har ikke kommet frem i nettbanken. De fleste av disse fakturaene sendes i posten i stedet (noen kan ha opplevd å ha fått fakturaen på e-post).
Kunder som har avtalegiro, eller avtalegiro kombinert med e-faktura, ser ut til å ha fått disse som normalt gjennom avtalegiro-avtalen.
Vi ber om at fakturaen som du mottar i posten benyttes til å betale renovasjonsgebyret for 2. kvartal.
Vi beklager de ulempene dette medfører, og forventer at feilen er løst ved neste fakturering!