Dersom de har hatt fritak og fått faktura fra oss nå, så er fritaket gått ut. Du får kun fritak i 2 år av gangen. Da må du inn å søke på nytt. Du vil da få kreditert dette og får ny faktura fra oss. Det er abonnentens plikt, å søke evt nytt fritak/forlengelse før fritaket går ut?