Vinterstasjoner (fellesdunker for avfall) plasseres ut på steder hvor det i perioder ikke er forsvarlig å trafikkere med renovasjonsbil pga. snø og is. Dunkene tømmes på lik tømmedag, og med samme tømmehyppighet som normalt.

Vinterstasjonen settes ut 1. november og hentes inn 1. april.

Fra 1. november til 1. desember tømmes det som vanlig, hvis føret tillater det. Hvis renovatør mener det ikke er forsvarlig å kjøre til eiendommene, tømmes kun vinterstasjonen.

Fra 1. desember – 1. mars må vinterstasjonen benyttes. Renovatøren kjører da ikke til eiendommene.

Fra 1. mars – 1. april tømmes det som vanlig, hvis føret tillater det. Hvis renovatør mener det ikke er forsvarlig å kjøre til eiendommene, tømmes kun vinterstasjonen.

 

NB!

Utplasserte dunker som benyttes vinterstid må måkes frem for at renovatøren skal kunne tømme avfallet. Nedsnødde dunker og dunker som sitter fast i hard snø, vil ikke bli tømt. Det er abonnentene som benytter vinterstasjonen, som har ansvar for at dunkene blir måkt frem.

6 avfallsdunker stående på rekke på lett snødekt bakke.