• Appen gir deg mulighet til å søke opp din adresse og du får vite når vi kommer for å tømme ditt avfall.