Nedgravde containere

Med nedgravde containere menes avfallscontainere som er helt eller delvis nedgravd. Formålet med innføring av nedgravde avfallscontainere er å hindre brannfare, og kunne ha et godt tilbud til områder med tett bebyggelse, områder med smale, uframkommelige veier, og områder der estetikk er viktig.

Containerne tømmes med kranbil, og tømmehyppigheten tilpasses behovet på den enkelte stasjonen. Innkastlukene åpnes med nøkkelbrikke der disse er låst.

Kildesortering

Det er svært viktig at avfallet sorteres i de forskjellige fraksjoner, som matavfall, papir/papp, glass-/metallemballasje, plastemballasje og restavfall. Lurer du på hva som skal kastes hvor, søk på sortere.no.

Farlig avfall og elektrisk avfall må IKKE kastes i nedgravde avfallsanlegg. Dette må leveres til avfallsmottak eller forhandlere. Elektronikk leveres gratis til alle butikker som selger samme type produkt, uavhengig av merke, eller til nærmeste gjenvinningsstasjon. Batterier og lyspærer kan leveres til dagligvarebutikker.

Større gjenstander må ikke settes ved siden av containerne, men leveres på avfallsmottak. Innkastet kan tettes hvis det stappes store gjenstander ned i containeren, det er spesielt papp dette gjelder.

Nøkkelbrikke:

Noen stasjoner er låst. Nøkkelbrikke holdes foran merket felt på innkastenheten for å åpne luka.

Ved problemer med åpning av luka, eller behov for flere brikker, ta kontakt med Agder Renovasjon IKS, 370 58800. Det er også Agder Renovasjon som har ansvar for tømming av containerne.

Mistet eller ødelagt brikke faktureres med kr. 100,-. Faktura sendes pr. e-post eller i posten.

Snømåking

Hjelp oss å holde det snøfritt rundt containerne, slik at vi får tømt.

Bioposer til matavfall

Trenger dere påfyll av bioposer, kan disse hentes gratis på følgende steder:

Arendal: Kiwi sentrum, Kiwi Bjorbekk, Spar Amfi Arena, Meny Krøgenes, Coop Extra Tromøytunet, Shell Joker Tromøy , Matkroken Kilsund, Kiwi Saltrød, Kiwi Nedenes, Joker Hisøy, Servicesenteret i Kulturhuset

Grimstad: Joker Storgata, Meny Fevik, Joker Homborsund, Spar Odden, Servicesenteret Rådhuset

Froland: Spar Blakstad, KIWI Blakstadheia