Agder Renovasjon IKS overtok fra 01.01.2021 fakturering av renovasjonsgebyr for den enkelte kommune. Det vil si at renovasjonsgebyret ikke lenger inngår i de kommunale avgiftene som kommunene fortsatt vil fakturere.

Som standard faktureres renovasjon for tre måneder om gangen. Det er mulig å endre termin til enten månedlig eller årlig fakturering. Ønsker du å endre hyppighet på faktura, send oss en e-post til: kundesenter@agderrenovasjon.no

Avtalegiro eller e-faktura

Vi oppfordrer til å legge fakturaen inn som avtalegiro eller e-faktura. Opprettelse av dette gjør den enkelte i sin nettbank ved betaling av første fakturaen (eller i etterkant om det er ønskelig).

Endring av fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom har du ansvaret for å betale renovasjonsavgiften. Dersom fakturamottaker er en annen enn eier, må man sende inn skriftlig forespørsel om dette. Send en e-post til kundesenter@agderrenovasjon.no

Endring av abonnement

Endring i renovasjonsabonnement vil gjelde fra neste faktura.