Agder Renovasjon IKS overtok fra 01.01.2021 fakturering av renovasjonsgebyr for den enkelte kommune. Det vil si at renovasjonsgebyret ikke lenger inngår i de kommunale avgiftene som kommunene fortsatt vil fakturere.

Som standard faktureres renovasjon for tre måneder om gangen. Det er mulig å endre termin til enten månedlig eller årlig fakturering. Ønsker du å endre hyppighet på faktura, send oss en e-post til: kundesenter@agderrenovasjon.no

Avtalegiro eller e-faktura
Vi oppfordrer til å legge fakturaen inn som avtalegiro eller e-faktura. Opprettelse av dette gjør den enkelte i sin nettbank, f. eks ved betaling av faktura.

Endring av fakturamottaker
Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom har du ansvaret for å betale renovasjonsgebyret. Dersom fakturamottaker er en annen enn eier, må man sende inn skriftlig forespørsel om dette. Vi trenger blant annet personnummer til ny fakturamottaker. Send en e-post til kundesenter@agderrenovasjon.no eller ring 370 58 800 for informasjon om hvordan dette må gjøres.

Dødsbo
Ved dødsfall kan det ofte være vanskelig for de etterlatte å få oversikt over alt av regninger, da alle bankkonti etter avdøde blir stengt. Da vil man ikke lenger ha tilgang til e-faktura eller avtalegiro.

I disse tilfellene må representanter for dødsboet ta kontakt med Agder Renovasjon på 370 58 800, slik at renovasjonsgebyret for eiendommen blir betalt.

Inkassokrav og betalingsproblemer
Hvis du opplever midlertidige betalingsproblemer, er det viktig at du tar kontakt med oss på 370 58 800.
Da har vi anledning til å inngå en nedbetalingsplan, og slik unngå at kravet går til inkasso.

Endring av abonnement
Endring i renovasjonsabonnement vil gjelde fra første måned etter endringen.