Behandling av trevirke

Heftingsdalen, 18.10.18

Forlengelse av tildelt enerett for behandling av husholdningstrevirke til Returkraft AS i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3

Det henvises til sak 33.15, Behandling av husholdningstrevirke, behandlet i representantskapet 12.oktober 2015, der det ble vedtatt å tildele enerett til Returkraft AS for forbrenning av sortert treavfall fra husholdningene. Eneretten skulle gjelde for 3 år fra 1.11.2015-31.12.2018.

Representantskapet behandlet forlengelse av eneretten 11.oktober 2018, sak 25.18.

Representantskapets vedtak 11.10.2018 lyder som følger:

1) Representantskapet godkjenner at Agder Renovasjon IKS forlenger tildeling av enerett til Returkraft AS for forbrenning av sortert treavfall som mottas fra husholdningene på gjenvinningsstasjonene til selskapet. Jfr. anskaffelsesforskriften § 1-3 bokstav h). Eneretten gjelder for perioden fra 1.1.2019 til 30.4.2022, med hovedvekt på levering av treavfall vinterstid 1.november – 30.april i denne perioden.

2) Blir det en fremtidig mulighet for å materialgjenvinne trevirke (med maling, lim og lakk), skal Agder Renovasjon IKS søke beste miljøvennlige løsning.

3) En årlig leveringsavtale for husholdningstrevirke inngås deretter med Returkraft AS.


Fant du det du lette etter?

Følg oss

Følg oss på sosiale medier:

Facebook
Instagram
Blogg

Åpningstider

Heftingsdalen, Østerhus
og Gjenbruksbutikken
Man, tors 07:30-19:00
Tirs, ons 07:30-17:00
Fre 07:30-15:30

Kontakt oss

Agder Renovasjon IKS
Dalenveien 347, 4849 Arendal.

Tlf: 37 05 88 00
man-fre 08:00-15:30
Send oss en E-post