Det er ikke alt av avfall man kan levere på gjenvinningstasjonen.

Under finner du en oversikt over noe av avfallet vi ikke tar imot, og hvor du kan levere eller kontakte i den forbindelse.

Matavfall (Gjelder kun på Østerhus, kan leveres på Heftingsdalen)
Kastes sammen med øvrig bioavfall hjemme.

Udetonert fyrverkeri og nødbluss
Kontakt forhandler for levering. Hvis du ikke vet hvor du kan levere inn, ta kontakt med politiet på 02800.

Oljetanker/parafintanker/Drivstofftanker som ikke er miljøsanerte (ikke har tømmesertifisering)

Medisiner og legemidler
Leveres til apotek. Kan leveres om de kommer i riktige gule bokser som Arnas leverer.

Radioaktivt materiale
Kontakt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Røykvarslere kan leveres på stasjonene.

Eksplosiver og ammunisjon
Kontakt politiet – ring 02800.

Biler og andre motoriserte kjøretøy (moped, ATV, snøscootere)
Leveres til godkjente vrakplass (For å få vrakpant må kjøretøyet ha vært registrert som påskiltet i Statens vegvesens motorvognregister etter 1. januar 1977.)

El-bilbatterier og høyspentbatteripakker
Leveres til forhandler.

Smittefarlig avfall som ikke leveres i gule bokser
Leveres til godkjente mottak eller bruk godkjente henteordninger.

Hestemøkk
Kontakt Statsforvalteren eller inngå avtale med en lokal gårdbruker. Les mer på www.mattilsynet.no/animaliebiprodukter/bruk-av-hestegjodsel

Slakteavfall
Kontakt Mattilsynet, www.mattilsynet.no/