Agder Renovasjon IKS har 25 års jubileum!

Selskapet ble stiftet som et interkommunalt samarbeid 1.mars 1998. Kommunene i Arendal – Grimstad regionen har siden 1972 samarbeidet om renovasjon.

For å nå målsetningene og møte utfordringene på avfallssektoren, ble det anbefalt etablering av Agder Renovasjon som et felles interkommunalt selskap. I 1996 vedtok kommunene en avfallsplan, der minst 50% av avfallet skulle gjenvinnes. I dag er nasjonale målsetninger til gjenbruk og gjenvinning ytterligere forsterket, med krav om 65% gjenvinning i 2030 og 70% gjenvinning i 2035.

I 1998/99 ble kildesortering innført i Agder Renovasjon kommunene, og selskapet var tidlig ute med å tilby kildesortering hjemme sammenlignet med andre kommuner. I dag er den gamle ordningen byttet ut med beholderløsning eller nedgravde avfallsstasjoner.

Det har skjedd en stor utvikling de siste 25 årene. Synet på avfall er endret, fra søppel til en ressurs. Da jeg startet i Agder Renovasjon i 2006 var det skremmende mye som fortsatt ble deponert på søppeldynga i Heftingsdalen. Heldigvis tok myndighetene grep med deponiforbud for nedbrytbart avfall i 2009, og Returkraft overtok med forbrenning av restavfall.

Gjenbruk vil bli større i årene fremover, fordi gjenbruk gir større klimagevinst. Gjenbruksbutikken ble åpnet i 2007, først som et prøveprosjekt, men med stor interesse fra første åpningsdag, var den kommet for å bli. Fra 1.1.2025 kommer nye krav som gjelder tekstiler fra husholdningene, fordi det er for mye klær som blir kastet. Vi må sammen med andre avfallsselskap, etablere nye systemer for å få tekstiler ut av avfallet og inn til gjenbruk/gjenvinning.

Hver av oss produserer ca ½ tonn avfall årlig, og avfallsmengdene har økt jevnt de siste 25 årene. Informasjon om avfallshåndtering og hva avfallet blir til, er viktig for å nå våre felles mål. Vi tar derfor imot skoleklasser, lag, foreninger, og tilbyr omvisninger med informasjon på avfallsanleggene. Det er viktig at både små og store forstår hvorfor det er lurt å kildesortere.

Daglig leder av Agder Renovasjon, Anita Aanonsen Jernquist. Foto

Det er en stor utvikling i avfallsbransjen, en utvikling mot sirkulær økonomi og mer bærekraftige tjenester. Ett av våre viktigste felles mål er å slanke restavfallet og ta bedre vare på ressursene. Mindre restavfall har en stor miljøgevinst og bidrar positivt også for å redusere renovasjonsgebyret.

Vi i Agder Renovasjon takker for de 25 årene som har gått, og ser frem til nye tider og nye muligheter for Agder Renovasjon IKS – best for miljøet!

Agder Renovasjon IKS
Anita Aanonsen Jernquist
Daglig leder