Ved nyetablering av leilighetsbygg, eller bygg i umiddelbar nærhet til hverandre med 25 boliger eller mer, skal ha nedgravde avfallsanlegg. Også bygg med færre boenheter enn 25, kan kommunen pålegge nedgravd containere dersom dette er hensiktsmessig.

Hver stasjon med nedgravde avfallscontainere skal bestå av minimum 5 containere på 5 m³ pr container, en for hver avfallstype (matavfall, restavfall, plastavfall, glass/metall, papir/papp).

Pris for et abonnement for nedgravd stasjon er samme som for standard abonnement:
Fast gebyrdel: kr. 1 445,58
Restavfallsgebyr: kr. 3 372,25
Årsgebyr = kr. 4 817,83

Har du mistet brikken til containerne, eller trenger en ekstra, koster det kr. 100,-