• I Arendal og Grimstad hentes avfall fra hytter fra påske (senest 1. april) til 31. oktober.
  • I Froland hentes avfallet hele året.

Man betaler 60 % av full renovasjon når det gjelder hytterenovasjon, men gebyret er fordelt på fire regninger gjennom hele året.

De fleste hytter sokner til felles oppsamlingsplasser for avfall. Hytter som ligger langs veier som trafikkeres hele året kan ha egne dunker. Hytter med egne dunker har lysegrått lokk på restavfallsdunken. Hytter som har egne dunker har mulighet til å ha helårsrenovasjon. Da kan en bestille standardabonnement (sort lokk på restavfallsdunken) eller miniabonnement (gult lokk på restavfallsdunken). Der det er felles oppsamlingsplasser for hytteavfall kan en ikke bestille egne dunker som skal stå sammen med fellesdunkene.

Fritidsabonnement, 140 liter restavfall

Fast gebyrdel: kr. 867,35
Restavfallsgebyr: kr. 2 023,87
Årsgebyr = kr. 2 891,22

Hyttesesongen

Hytterenovasjonen i Arendal og Grimstad varer fra påske (senest 1. april) til 31. oktober. I Froland henter vi avfall hele året, men sjeldnere utenom sesong. Agder Renovasjon har ansvar for innsamling av avfall fra hyttene.

Avfallsboder og containere tømmes etter behov. I høysesongen tømmes dette ca. 2-3 ganger pr uke. For de som har egne avfallsdunker hentes avfallet som for helårsboligene. Se tømmehyppighet for helårsboliger her.

Her legger du avfallet

Legg avfallet i avfallsbod, container, felles dunker eller egne dunker. Lurer du på hvor du skal kaste avfallet ditt, kontakt oss. Blir det fort fullt der du kaster avfallet, gi oss gjerne beskjed. Vi vil bli bedre på hytterenovasjon.

Merking av egne dunker

Merk egne dunker med navn og adresse, da er det lettere for renovatøren å finne deg.

Kildesortering

Avfall fra hyttene skal kildesorteres.

Hytter med egne beholdere

Har du dine egne beholdere skal du ha en 140 liter dunk til hver av følgende avfallstype: matavfall, papir/papp, glass-/metallemballasje og restavfall. Lokket på restavfallsdunken skal være lysegrått, som viser at dette er hytterenovasjon. Plastemballasje legges i sekker og henges på krok på den ene beholderen. Små enheter farlig-/EE-avfall legges i bærepose og henges på plastkrok. Avfallet hentes som for helårsboliger i hyttesesongen. Trenger du en tømmeoversikt kontakt oss. Se henterutiner her.

Hytter som benytter  felles container eller avfallsbod

Papir/papp og glass- og metallemballasje sorteres i egne beholdere. Enkelte steder er det satt ut beholdere også til matavfall og plastemballasje. Restavfall legges i container eller i beholdere i avfallsbod. Farlig avfall som maling, lim, lakk, olje og bensin skal leveres på avfallsmottakene. Alle elektriske produkter som mobil, drill, elektrisk grill, lyspærer, brødristere skal leveres på avfallsmottakene.  Større gjenstander som møbler, rivingsavfall, kjøleskap og lignende må også leveres på mottakene. Ikke sett disse tingene rundt boder og containere.

Hyttebrev

Hvert år sender vi ut brev til alle hytteeiere. I dette brevet er det diverse informasjon og tømmebilletter som kan benyttes til å levere avfall gratis på våre avfallsmottak. Har du ikke mottatt et slikt brev, ring oss eller send en e-post til kundesenter@agderrenovasjon.no.

Vi ønsker dere en fantastisk hyttetur!

Bestill fritidsabonnement ved å sende en e-post til kundesenter@agderrenovasjon.no. Ved endring av abonnement tar vi kr. 250,- for bytte av lokk.