Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom har du ansvaret for å betale renovasjonsavgiften. Dersom fakturamottaker er en annen enn eier, må man sende inn skriftlig forespørsel om dette. Send en e-post til kundesenter@agderrenovasjon.no