Flere boenheter kan dele på større avfallsdunker. Passer for leilighetsbygg, rekkeboliger og eneboliger som ligger tett.

Passer også for områder hvor det er vanskelig å komme til med renovasjonsbil, og en felles oppsamlingsplass kan legges nærmere kjørevei. Avfallet sorteres og samles i større felles avfallsbeholdere og hentes like ofte som et standardabonnement.

Hver boenhet som deler dunker betaler et fast abonnementsgebyr på 1 445,58 kr. Størrelse og antall dunker (totalvolumet) på restavfall avgjør størrelsen på restavfallsgebyret. Det koster 24,09 kr pr liter restavfall. Restavfallsgebyret deles likt på husstandene som deltar i abonnementet. Hver husstand får egen regning. Se eksempler på deling og gebyr i tabellen under.

Bestill deling av dunker ved å sende en e-post til kundesenter@agderrenovasjon.no.