Info om abonnement og gebyr

Bestilling eller endring av abonnement/dunker

Bruk skjemaene våre for å endre og bestille abonnement, størrelse og antall dunker, søknad om hjemmekompostering, søknad om fritak for renovasjonsgebyr og endring av fakturamottaker.

Priser på abonnement


GebyrPris pr år
Abonnementsgebyr (fast del)*kr 1 304,10
Restavfallsgebyr for 140 literkr 3 042,90
Restavfallsgebyr for 240 literkr 5 216,40
Restavfallsgebyr for 660 literkr 14 345,10
Fradrag for hjemmekomposteringkr 869,40
Miniabonnementkr 2 825,60
Fritidsabonnementkr 2 608,20
Nedgravd abonnementkr 4 347,00
Hentetillegg**20 % av årsgebyret

*Alle boenheter må betale et abonnementsgebyr (fast del), i tillegg kommer et restavfallsgebyr som bestemmes ut i fra volum på restavfallsdunken. Dette gjelder de som har standardabonnement og de som deler dunker. Der en deler dunker fordeles restavfallsgebyret på de boenhetene som deler.

**Dersom avfallsdunkene står mer enn 5 meter fra der renovasjonsbilen stopper må en betale et hentetillegg.

Eksempler på årsgebyr

AbonnementPris pr år
Standardabonnement med 140 liter til restavfallkr 4 347,00
Standardabonnement med 240 liter til restavfallkr 6 520,50
Delt abonnement der 2 husstander deler en 240 l til restavfallkr 3 912,30 pr husstand

Betaling av renovasjonsavgiften

Les mer.

Standardabonnement

De fleste husstander har standardabonnement.

 • 140 liter dunk til matavfall - tømmes hver uke
 • 140 liter dunk til papir/papp - tømmes hver 3. uke
 • 140 liter dunk til restavfall - tømmes hver 3. uke
 • 140 liter dunk til glass/metall - tømmes hver 8. uke
 • 140 liter sekk eller 140 liter dunk til plast - tømmes hver 3. uke
 • Bærepose til farlig-/EE-avfall henges på krok på dunken - tømmes hver uke

Større dunker

Du kan få større dunk (240 liter) til papir, plast og glass/metall uten ekstra kostnader. Du kan også få større dunk til restavfall men dette vil gi økt gebyr. Se priser i tabellen over. Større dunker kan bestilles her.

Miniabonnement

Miniabonnement passer for deg som har lite restavfall. Med miniabonnement betaler du 50 % av restavfallsgebyret for 140 liter.

 • Du får gult lokk på restavfallsdunken.
 • Restavfall tømmes hver 6. uke.
 • De andre avfallstypene tømmes som for standardabonnement.

Bestill miniabonnement her.

Delt abonnement/samarbeid

Flere boenheter kan dele på større avfallsdunker.

Passer for:

 • leilighetsbygg
 • rekkeboliger
 • eneboliger som ligger tett

Passer også for områder hvor det er vanskelig å komme til med renovasjonsbil, og en felles oppsamlingsplass kan legges nærmere kjørevei.

Avfallet sorteres og samles i større felles avfallsbeholdere og hentes like ofte som et standardabonnement.

Hver boenhet som deler dunker betaler et fast abonnementsgebyr. Størrelse og antall dunker på restavfall avgjør størrelsen på restavfallsgebyret. Det koster 21,735 kr pr liter restavfall. Restavfallsgebyret deles likt på husstandene som deltar i abonnementet. Se eksempel i tabell over. Hver husstand får egen regning.

Bestill deling av dunker her.

Fritidsabonnement (hytter og ferieboliger)

 • I Arendal og Grimstad hentes avfall fra hytter fra påske (senest 1. april) til 31. oktober.
 • I Froland hentes avfallet hele året.

De fleste hytter sokner til felles oppsamlingsplasser for avfall. Hytter som ligger langs veier som trafikkeres hele året kan ha egne dunker. Hytter med egne dunker har lysegrått lokk på restavfallsdunken. Hytter som har egne dunker har mulighet til å ha helårsrenovasjon. Da kan en bestille standardabonnement (sort lokk på restavfallsdunken) eller miniabonnement (gult lokk på restavfallsdunken). Der det er felles oppsamlingsplasser for hytteavfall kan en ikke bestille egne dunker som skal stå sammen med fellesdunkene.

Bestill fritidsabonnement her.

Hjemmekompostering

Komposterer du matavfall i godkjent vinterisolert kompostbeholder, kan du søke om redusert renovasjonsavgift. Søknadsskjema finner du her.

Plassering av dunker

Hvis du ikke har plass til å ha avfallsdunkene stående på egen eiendom, må du finne et annet sted å plassere dem. Husk å avtale plasseringen med grunneier.

Den faste plasseringen av avfallsdunkene må ikke hindre arbeid på og ved veien (brøyting, kantklipping osv.) Du må også sørge for at dunkene står slik at de gir fri siktlinje for trafikken i kryss og langs veien.

Dunkene må plasseres maks. 5 meter fra der renovasjonsbilen stopper innen kl. 6.00 på hentedagen.

Tillegg for ekstra hentelengde

Du kan avtale å ha dunkene lenger unna enn 5 meter mot et hentetillegg. En slik avtale er kun mulig for beholdere på 140 eller 240 liter og for en avstand på inntil 30 meter. Hentetillegget er 20 % av årsgebyret.

Husk at det skal være mulig for renovatørene å trille avfallsdunkene uten hindringer (trappetrinn, snø, o.l.). Dør eller port som må passeres regnes som 5 meter hentelengde.

Ønsker du å bestille hentetillegg, send oss en e-post: kundesenter@agderrenovasjon.no .

Merk gjerne dunkene

Hvis flere abonnenter har avfallsdunker på samme sted, kan du merke dunkene dine med husnummer. Du kan bestille klistrelapper fra Agder Renovasjon. Send oss en e-post: kundesenter@agderrenovasjon.no .

Fritak for renovasjonsavgift

Dersom boligen blir stående ubebodd i 4 måneder eller mer kan en søke om fritak for å betale renovasjonsavgift. Da vil dunkene bli hentet inn. Det kan søkes om fritak i maks 2 år. Når fritaket utløper vil renovasjonsgebyret settes på igjen, dersom en ikke søker om forlengelse av fritaket. Kunden må selv kontakte Agder Renovasjon IKS for å få satt ut dunker igjen når fritaket utløper. Søknadsskjema finner du her.


Fant du det du lette etter?

Følg oss

Følg oss på sosiale medier:

Facebook
Instagram
Blogg

Åpningstider

Heftingsdalen, Østerhus
og Gjenbruksbutikken
Man, tors 07:30-19:00
Tirs, ons 07:30-17:00
Fre 07:30-15:30

Kontakt oss

Agder Renovasjon IKS
Dalenveien 347, 4849 Arendal.

Tlf: 37 05 88 00
man-fre 08:00-15:30
Send oss en E-post