2. plass til Agder Renovasjon i 2021!

Takket være at innbyggerne i våre tre kommuner er så flinke til å sortere avfallet.

Tre menn i gul og mørke sikkerhetsklær og caps og en kvinne med blå sikkerhetshjelm står foran en hjullaster med plastemballasje foran. Store stabler med plastemballasje i bakgrunnen.

Foto: Arendals Tidende / Nils Petter Vigerstøl

2. plass med 15,8 kilo plast per innbygger samlet inn.

Hva skjer videre med plastemballasjen?

Plastemballasjen blir presset i Heftingsdalen før den sendes videre til gjenvinning. Grønt Punkt Norge AS har ansvar for gjenvinning av dette. De organiserer avtaler og transport til fabrikker som sorterer og gjenvinner dette. 80 % av plasten som sorteres, blir gjenvunnet til nye plastprodukter. Plastavfall som materialgjenvinnes brukes til bæreposer, plastbestikk, plastkopper, fleece produkter ol. Plast som ikke kan bli ny plast brennes og varmen går til energiutnyttelse.

Vi kom i fjor på 2. plass med 15,8 kilo per innbygger. Kjempebra resultat, som viser at innbyggerne i våre tre kommuner er veldig flinke til å sortere avfallet sitt.