Priser på levering av avfall

Alle priser gjelder for privatkunde

Blandet avfall som kunden sorterer selv1,00 kr pr kg
Gips 0,80 kr pr kg
Papir til makulering (kan kun leveres til Heftingsdalen)
3,75 kr pr kg
Treavfall 
0,80 kr pr kg

Alle priser er inkl mva. 

Avfall som er gratis å levere

(Avfallet må være kildesortert)

Asbest (må pakkes inn i plast før det leveres)
Betong uten armering
Bildekk med og uten felg
Elektriske og elektroniske produkter
Farlig avfall (ulike typer)
Glass- og metallemballasje
Hvitevarer
Impregnert treavfall
Jordmasser
Kvist- og hageavfall
Matavfall uten emballasje
Metaller og jernskrot
Mur, takstein, leca, stein
Papir og papp
PCB-vinduer
Plastemballasje
Porselen

Levering av fritidsbåter

Fritidsbåter/kano/kajakk opp til 15 fotGratis
Fritidsbåter over 15 fotTas ikke i mot, må leveres til godkjente mottak, se www.sortere.no 

Vrakpant på levering av fritidsbåter - Gjelder fra 1.10.2017

Du kan nå få 1000 kr i vrakpant for levering av fritidsbåter til godkjent mottak. Båtene må leveres på Heftingsdalen i Arendal. 

Hva må du gjøre for å få utbetalt vrakpanten:
Et skjema må fylles ut før levering. Registrer deg og last ned skjema på: www.miljodir.no/avfall . Vi har skjema i vekta hos oss dersom dere ikke får hentet dette ut før dere kommer. Vi signerer skjema når båten leveres. 

Skann inn eller ta bilde av signert skjemaet og last det opp i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: soknadssenter.miljodirektoratet.no. Det er Miljødirektoratet som utbetaler vrakpanten.

Levering av campingvogner

 1550,- pr tonn (inkl mva) for levering av campingvogn (ofte gjenbrukes). Prisen dekker nedknusing og sortering.


Fant du det du lette etter?

Åpningstider

Heftingsdalen, Østerhus
og Gjenbruksbutikken
Man, tors 07:30-19:00
Tirs, ons, fre 07:30-15:30

Hus illustrasjon

Kontakt oss

Agder Renovasjon IKS
Dalenveien 347, 4849 Arendal.

Tlf: 37 05 88 00
man-fre 08:00-15:30
Send oss en E-post

Nøttegutt illustrasjon